Alle consultaties gaan door na afspraak .Gelieve per persoon 1 afspraak te boeken !  Indien U toch niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, gelieve op voorhand te verwittigen, zodat wij iemand anders kunnen verder helpen.
Mogen wij u vragen om zoveel mogelijk online een afspraak te maken. Ziet u echter geen vrije afspraak meer in onze online agenda ,en heeft u toch een dringend probleem, kan u ons telefonisch contacteren op volgend nummer: 02/582.36.70

Gelieve voor niet dringende vragen ( bespreking resultaten , niet dringende afspraken) enkel te bellen op de daarvoor voorziene belmomenten. Voor meer info, zie "Belmomenten".

Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, adviseren wij u altijd naar de praktijk te komen indien mogelijk. Wanneer u door gezondheidsproblemen niet in staat bent naar de praktijk te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen VOOR 11 u.

Medicatievoorschriften
mogen enkel afgeleverd worden tijdens een raadpleging. Telefonisch een voorschrift vragen, kan dus niet langer en stoort bovendien het vlotte verloop van de raadpleging.
Tijdens de raadpleging schrijft de dokter voldoende voorschriften tot aan de volgende controle. Het tussentijds afhalen van voorschriften is niet langer mogelijk. Alleen in dringende gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Voor het correct invullen van attesten en formulieren ( bvb. sportmedisch attest, (levens)verzekering,parkeerkaart etc.)  is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen .
Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.


Alle dokters in de praktijk zijn gedeconventioneerd , dit betekent dat er ereloonsupplementen aangerekend worden. Alles wordt afgerekend via de derdebetalersregeling, u betaalt dus enkel de eigen bijdrage. 
Tarief voor een consultatie: €12 of € 4 ( verhoogde tegemoetkoming). 
Tarief voor een huisbezoek: € 25 , €20 of €8 naargelang uw statuut bij de mutualiteit ( normaal, chronisch zieke, verhoogde tegemoetkoming). Een meer gedetailleerd overzicht van de tarieven per verstrekking is ter beschikking in de praktijk. 

Er bestaat steeds de mogelijkheid om cash of via Payconic/Bancontact applicatie te betalen.